SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
KM SECURITY spol. s r.o., BRATISLAVA
logo
KM
 

Naša ponuka

Základom filozofie bezpečnostnej služby KM Security spol s.r.o.  je
komplexné uspokojovanie všetkých potrieb zákazníkov v oblasti fyzickej ochrany  služieb a to  stanovenie najvhodnejšieho postupu, bezpečnostných systémov a technológií, analýzy potrieb a návrhu systému zaistenia, projektu, vytipovanie vhodných pracovníkov, zaistenia dlhodobej spolupráce.
Kvalita a zodpovednosť
Kvalita poskytovaných služieb, kedy každý zamestnanec preberá za svoju prácu pre spoločnosť plnú zodpovednosť.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OBJEKTOV
Je dominantnou činnosťou našej firmy a je vykonávaná vyškolenými strážnikmi na pevných, resp. pohyblivých strážnych stanovištiach (tzv. pochôdzková služba),súkromné objekty alebo na športových a kultúrnych akciách.
Ochrana majetku podľa stanovených režimov nie je jedinou povinnosťou našich bezpečnostných pracovníkov. Tí môžu taktiež vykonávať informačnú službu na recepciách, monitorovať zabezpečovacie, či kamerové systémy.

Pre viac informácií prosím kontaktujte našu kanceláriu.

 

 

Home | About | Sitemap | News | Course Catalog | Students | Instructors | Information Center | Contact